n5403

Uniparker

 • Uniparker je poloautomatický parkovací systém s parkovací jámou
 • umožňuje nezávislé parkování v až 4 řadách nad sebou
 • parkovací místa jsou vytvářena přesouváním zdvižných a posuvných plošin
 • plošiny jsou přístupné ve vodorovné poloze
 • konstrukce bez nosných pilířů v nájezdovém prostoru usnadňuje vjezd a výjezd
 • modulární konstrukce, segmenty lze přidávat dle požadavků a v závislosti na místních podmínkách
 • Uniparker je ideální parkovací sestavou do podzemních garáží, k bytovým domům nebo hotelům

Uniparker N5202

 • nezávislé parkování ve 2 úrovních nabízí prostor se světlou výškou od 220 cm

Uniparker N5303

 • nezávislé parkování ve 3 úrovních s jámou od 175 cm

Uniparker N5403

 • nezávislé parkování ve 3 úrovních, z toho dvě úrovně jsou v parkovací jámě

Uniparker N5404

 • nezávislé parkování ve 4 úrovních, z toho jednou úrovní v parkovací jámě