n2102

Storeparker

 • Storeparker nabízí parkovací místa navíc, za minimální náklady na instalaci a údržbu
 • tzv. závislé parkování, kdy spodní místo musí být uvolněno pro využití místa horního
 • volitelná výška zdvižné plošiny
 • horizontálně přístupná plošina
 • bez parkovací jámy, spodní vozidlo parkuje přímo na ploše budovy či parkoviště
 • konstrukce bez nosných pilířů v nájezdovém prostoru usnadňuje vjezd a výjezd
 • modulární konstrukce, segmenty lze přidávat dle požadavků a v závislosti na místních podmínkách
 • Storeparker je zvláště ceněn poskytovateli parkovacích služeb, autopůjčoven či autosalonů

Storeparker N2102

 • systém parkování ve 2 úrovních
 • nosnost parkovací plošiny 2-2,6 t
 • vhodný pro vnitřní použití

Storeparker N2202

 • systém parkování ve 2 úrovních
 • nosnost parkovací plošiny 2,5-3 t
 • vhodný pro vnitřní i vnější použití

Storeparker N2502

 • systém parkování ve 2 úrovních
 • nosnost parkovací plošiny 2-2,6 t
 • vhodný pro vnitřní použití
 • instalace na zadní stěnu nebo k další opačně instalované řadě zařízení Storeparker

Storeparker N2503

 • parkování do výšky 3 podlaží
 • nosnost parkovací plošiny 2-2,6 t
 • vhodný pro vnitřní i venkovní použití, venkovní pouze s opláštěním a zastřešením