n4902

Quadroparker

  • Quadroparker je mechanický parkovací systém s parkovací jámou
  • umožňuje nezávislé parkování až 4 vozidel nad sebou
  • parkovací místa jsou vytvářena vysunutím zdvižné konstrukce s plošinami přístupnými ve vodorovné poloze
  • efektivně navyšuje místa ve venkovních prostorách zejména vnitřních i vnějších dvorech
  • volitelné úpravy povrchů horní plošiny např. hliníkový plech, dřevěná podlaha, trávník či jiné
  • možnosti volby opláštění a zastřešení v harmonickém vztahu s okolním prostředím

Quadroparker N4902

  • nezávislé parkování ve 2 úrovních nad sebou, v jámě o hloubce od 190 cm se světlou výškou od 330 cm

Quadroparker N4903

  • nezávislé parkování ve 3 úrovních nad sebou, v jámě o hloubce od 350 cm do 450 cm

Quadroparker N4904

  • nezávislé parkování ve 4 úrovních nad sebou, nabízí až 8 míst při použití dvojitého systému