n5102

Parkline

 • Parkline je poloautomatický parkovací systém bez parkovací jámy
 • umožňuje flexibilní a nezávislé parkování ve 2 a více řadách nad sebou
 • horní řady sestávají ze zdvižných a posuvných plošin, vstupní plošiny jsou posuvné
 • plošiny jsou přístupné ve vodorovné poloze
 • modulární konstrukce, segmenty lze přidávat dle požadavků a v závislosti na místních podmínkách
 • Parkline je ideální parkovací sestavou pro bytové domy, hotely nebo obchody s automobily

Parkline N5102

 • nezávislé parkování ve 2 úrovních
 • konstrukce bez nosných pilířů v nájezdovém prostoru usnadňuje vjezd a výjezd
 • nejmenší sestava je složena ze 2 segmentů pro 3 auta

Parkline N5803

 • nezávislé parkování na 3 podlažích bez jámy od 540 cm výšky stropu
 • horní řada sestává ze zdvižných plošin, prostřední plošiny jsou zdvižné a posuvné, spodní pouze posuvné
 • dvě manipulační místa nutná pro posuv plošin
 • nejmenší sestava je složena ze 2 segmentů pro 4 auta