n4802

Liftparker

 • Liftparker je parkovací systém poskytující pohodlné parkování ve 2 nebo 3 úrovních s parkovací jámou
 • nezávislý systém, není nutné vyjetí jednoho vozidla k získání jiného vozidla
 • pilíře odsazené mimo středovou osu plošiny poskytují více prostoru pro otevření dveří a pohodlnější výstup z vozidla
 • ideální řešení do obytných a kancelářských budov, stejně jako hotelů a rodinných domů

Liftparker N4102

 • umožňuje nezávislé parkování ve 2 úrovních nad sebou v jámě
 • horní plošina je přístupná v horizontální poloze, spodní je nakloněná ca 8° až 9°
 • optimální řešení pro světlou výšku od 2.95 m

Liftparker N4202

 • systém pro nezávislé parkování s nastavitelnou výškou plošin pro parkování vyšších vozidel
 • změna nastavení spodní plošiny z vodorovné na nakloněnou (0° až 8°) umožňuje parkování vyšších vozidel na horní plošině
 • optimální řešení pro světlou výšku od 2.95 m

Liftparker N4402

 • konvenční řešení nezávislého parkování ve 2 úrovních s parkovací jámou
 • ideální pro světlou výšku od 3.25 m
 • velmi vhodné zařízení do obytných a kancelářských budov, stejně jako hotelů a rodinných domů

Liftparker N4403

 • nezávislé parkování ve 3 úrovních s parkovací jámou
 • zvláště vhodné pro vnitřní dvory a prostory v husté zástavbě

Liftparker N4602

 • nezávislé parkování ve 2 úrovních s parkovací jámou
 • pilíře odsazené mimo středovou osu plošiny poskytují více prostoru pro otevření dveří a pohodlnější výstup z vozidla
 • ideální pro světlou výšku od 3.25 m

Liftparker N4802

 • speciální řešení pro parkování ve 2 úrovních bez postranních pilířů
 • konstrukce nesena pouze 2 nosnými sloupy v zadní části zařízení
 • šířka plošiny až 2.75 m