Parkovací systémy

Níže naleznete základní přehled námi dodávaných parkovacích systémů (jinak také zakladačů) – http://www.nussbaum-parking.com/

Liftparker

 • Liftparker je parkovací systém poskytující pohodlné parkování ve 2 nebo 3 úrovních s parkovací jámou
 • nezávislý systém, není nutné vyjetí jednoho vozidla k získání jiného vozidla
 • pilíře odsazené mimo středovou osu plošiny poskytují více prostoru pro otevření dveří a pohodlnější výstup z vozidla

Kipparker

 • Kipparker je vhodné řešení jak pro podzemní tak nadzemní garáže v podmínkách, kde je nedostatek místa k instalaci jiných systémů
 • umožňuje nezávislé parkování ve 2 úrovních s parkovací jámou

Quadroparker

 • Quadroparker je mechanický parkovací systém s parkovací jámou
 • umožňuje nezávislé parkování až 4 vozidel nad sebou
 • parkovací místa jsou vytvářena vysunutím zdvižné konstrukce s plošinami přístupnými ve vodorovné poloze

Uniparker

 • Uniparker je poloautomatický parkovací systém s parkovací jámou
 • umožňuje nezávislé parkování v až 4 řadách nad sebou
 • parkovací místa jsou vytvářena přesouváním zdvižných a posuvných plošin

Storeparker

 • Storeparker nabízí parkovací místa navíc, za minimální náklady na instalaci a údržbu
 • tzv. závislé parkování, kdy spodní místo musí být uvolněno pro využití místa horního
 • volitelná výška zdvižné plošiny

Parkline

 • Parkline je poloautomatický parkovací systém bez parkovací jámy
 • umožňuje flexibilní a nezávislé parkování ve 2 a více řadách nad sebou
 • horní řady sestávají ze zdvižných a posuvných plošin, vstupní plošiny jsou posuvné

Parkovací palety

 • podélně posuvné palety jsou praktickým systémem, který efektivně využívá podlahové plochy vnitřních parkovišť a vytváří další parkovací stání v jízdních pruzích před běžnými parkovacími místy
 • palety mohou být snadno přesunuty stisknutím tlačítka a tím je dosaženo volného průjezdu k místu za obsazenou platformou
 • příčně posuvné palety, jako alternativa, slouží k vytvoření dalších parkovišť v místech za pilíři nebo v rozích garáží

Točna

 • pro otočení automobilu v úzkém prostoru
 • otáčení 360° ve směru vlevo a vpravo
 • točna se skládá z ukotveného vnějšího kruhu a pohyblivé vnitřní kruhové konstrukce