FAQ

 1. Zaparkuji do parkovacího zakladače SUV?
  Ano, naše technologie umožňuje vyrobit parkovací plošiny s nosností až 3 t. Požadujete-li jiné než standardní rozměry, lze takové zařízení vyrobit a přizpůsobit se prostoru, ve kterém bude zařízení instalováno.

 

 1. Jak dlouho budu čekat na výdej vozidla?
  Přesná doba výdeje vozidla od zadání příkazu na ovládacím panelu závisí na typu a velikosti parkovacího systému. Průměrná čekací doba na výdej vozidla je kratší než 90 vteřin. U menších systémů pro 5-6 vozidel je to dokonce méně než 1 minuta. Při srovnání s docházkou do obvykle vzdálenější standardní garáže a dobu nutnou pro výjezd z garáže je časová úspora velmi významná.

 

 1. Jak se dostanu ke svému vozidlu, když nastane výpadek elektřiny?
  K parkovacím systémům můžeme na přání instalovat záložní zdroj, který v případě poruchy přívodu elektrické energie umožní provoz do doby, než bude vyřešen problém s výpadkem proudu.

 

 1. Jaké nebezpečí hrozí zaparkovanému vozidlu?
  Do parkovacího stroje nemají kromě servisních techniků jiné osoby přístup. Nemůže tak dojít k žádnému poškození, či krádeži vozidla. Vozidlo je umístěné na ocelové plošině, která zároveň slouží jako odkapová vana, takže na Vaše auto nebude stékat voda z aut umístěných výše.

 

 1. Splňuje systém požadavky EU na provoz?
  Systém splňuje technické normy EU na výrobu a provoz elektrických a mechanických zařízení. Zejména se jedná o tyto normy: Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, Směrnice 2006/95/ES (NV 17/2003 Sb.) – bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí a Směrnice 2004/108/ES (NV 616/2006/Sb.) – elektromagnetická kompatibilita – EMC.

 

 1. Jak náročné jsou stavební konstrukční podmínky?
  Musí být dodržena tolerance uvedených stavebních rozměrů ±10 mm. Naše služby zahrnují také dodávku veškerých stavebních součástí díla, takže klient nebude muset tyto detaily vůbec řešit.

 

 1. Jak dlouhá je dodací doba?
  Od okamžiku objednání po spuštění do provozu uběhne standardně 2-3 měsíce.  Doba zahrnuje výrobu, instalaci, testování a schválení pro provoz.

 

 1. Jaká je frekvence údržby?
  Frekvence údržby je dána servisní dokumentací každého zařízení. Každý rok je potřeba provést generální kontrolu celého strojního zařízení a elektroinstalace. U složitějších zařízení je pak běžná základní prohlídka každé 3 měsíce.

 

 1. Jak dlouhá je životnost zakladače?
  Životnost ocelové konstrukce je při správné údržbě téměř neomezená. Teoretická životnost mechanických částí stroje a hydrauliky je navržena na 30 let. Při pravidelné údržbě a výměně opotřebovaných součástek je možné prodloužit životnost zařízení pro další generace.

 

 1. Jak dlouhá je záruka?
  Standardní záruka podle zákona jsou 2 roky. Při uzavření servisní smlouvy s Frogo s.r.o. se prodlužuje tato doba na 5 let. Nejedná se o komplikované zařízení, ale jako každý jiný stroj je potřeba provádět pravidelnou údržbu a kontroly, aby byl provoz hladký, plynulý a bez poruch.

 

 1. Jaká je výše provozních nákladů?
  Provozní náklady se sestávají z účtů za elektřinu, pojištění budovy a pravidelný servis.  Tyto náklady jsou srovnatelné s běžnou garáží a jsou na úrovni několika desítek korun měsíčně na jedno parkovací místo.

 

 1. Je systém hlučný?
  Vzhledem k tomu, že se jedná o hydraulický systém, tak je hluk stroje v provozu minimální. Stroj splňuje navíc normy pro hlučnost provozu.

 

 1. Jak složité je zajíždění a vyjíždění?
  Zajetí do a vyjetí z parkovacího stroje je stejně obtížné jako vjetí do běžné garáže nebo do myčky.

 

 1. Jaký servis nabízíte?
  Provádíme pravidelné servisní kontroly v době záruky i v pozáruční době. Naši technici jsou Vám k dispozici 24 hodin denně po celý rok a obvyklá doba příjezdu k vyřešení poruchy je do 60 minut od jejího nahlášení.